TUYỂN DỤNG DỰ BÁO VIÊN THỜI TIẾT

AGRIMEDIA.,JSC TUYỂN 5 DỰ BÁO VIÊN THỜI TIẾT

Website: www.agrimedia.vn

Tuyển dụng vị trí:

5 DỰ BÁO VIÊN THỜI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu kỹ năng

* Lương và các chế độ khác::

HOTLINE : (024) 6253 8352

Liên Hệ Nhanh:
MS. Thủy: 0983040777 - Email: tuyendung@agrimedia.vn

ABOUT US ( TÌM HIỂU VỀ CHÚNG TÔI ):

* Bạn có thể tham khảo tại Website:
http://agrimedia.vn

* Bạn có thể tham khảo tại Facebook:
http://fb.com/AgrimediaVn